نه، بدبختیم ...!

یقه بالا می‌دهیم
دست‌ها در جیب
سیگار به ته رسیده میان ِ لب
به دیوار تکیه می‌دهیم
نه که کارآگاه باشیم یا عضو مافیا
نه
بدبختیم...!

 علیرضا روشن

اظلاع نوشت

هفت روز گذشت و انگار هفت سال گذشت

وداع با گوشه ای از قلبم

وداع با برادر برزگم ....

دوستان و همراهان عزیز حمد و سوره ای نثار روح برادرم کنید ...

ممنون

/ 0 نظر / 140 بازدید