من زنده گی ام را خواب می بینم...

من زنده گی ام را خواب می بینم
منرویاهای ام را زندگی می کنم
من حقیقت را زندگی می کنم
از هر خون سبزه ایی میروید و از هر درد لبخندی

 احمد شاملو

حقیقت نوشت

بی تفاوت نیستم
فقط ....
دیگر کسی برایم متفاوت نیست...!

محمود دولت آبادی

/ 0 نظر / 94 بازدید